ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

Academic Onefile

ฐานข้อมูลทดลองใช้

Read More

 

ThaiJo

นักศึกษา อาจารย์สามารถสืบค้นวารสารในฐานข้อมูล ThaiJo บน EBSCO Discovery Service(EDS) ได้แล้ววันนี้...

read more

Academic OneFile

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Gale Academic OneFile
read more

Academic Search Ultimate

ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate
READ MORE

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

             Academic Search Ultimate

             สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ

กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

             ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

Smart Library

Academic Resources and Information Technology shell support teaching and learning, research, academics services, culture and university…
ARIT
library

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 18.00 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District,
Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 493271
Fax: (032) 493272
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.