ภาพกิจกรรม

ห้องสมุดเปลี่ยนเวลาให้บริการ

นิทรรศการ "ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี"

Read More

New Database Online 2019

ฐานข้อมูลใหม่ปี 2562

Read More

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

 

News

mini BookFair 2019

mini BookFair 2019

27 February, 2019

mini BookFair 2019

  ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์   ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม PBRU Book Fair 2019 ตั้งแต่วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ม.ราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดจากร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำ...

Read more
พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

13 February, 2019

พบกับดรรชนีวารสาร F1000Research...

     F1000Research เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ให้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็มกว่า 4,000 รายการ สามารถเข้าใช้งานจาก EDS search และจำกัดการค้นด้วยการเลือก Content Provider ดังภาพ  แล้วกด Update   *** สามารถเข้าใช้งานได้ที่...

Read more
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

05 February, 2019

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET...

                        เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2562 อาจารย์มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์...

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

images/coverbook/opac-image001.png

เริ่มจาก 1

View more
images/coverbook/opac-image002.png
View more
images/coverbook/opac-image003.png
View more
images/coverbook/opac-image004.png
View more
images/coverbook/opac-image005.png
View more
images/coverbook/opac-image006.png
images/coverbook/opac-image007.png
images/coverbook/opac-image008.png
images/coverbook/opac-image009.png
images/coverbook/opac-image010.png

ภาพกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

26/02/62 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แห่งนครเพชรบุรี” Download
20/02/62 เสวนางานแทงหยวกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล Download
18/02/62 งานเปิดป้ายชื่ออาคารและถนนในมหาวิทยาลัย Download
9-11/01/62 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี Download
5/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 5 ธันวาคม 2561 Download
4/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 4 ธันวาคม 2561 Download
3/12/61 การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 3 ธันวาคม 2561 Download
10-11/11/61 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ Download
13/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
12/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
11/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
10/10/61 นิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" Download
26/09/61 จัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ Download
20-21/09/61 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Download
12/09/61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Download
28-29/08/61 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 สำนัก 1 สถาบัน Download
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 1 Download
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 2 Download
 9-10/08/61 อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา ในงาน mini BookFair 2018 Download
 9-10/08/61 กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ ในงาน mini Book Fair 2018 Download
 09/08/61 กิจกรรม Book Tolk การเสวนาอ่านพับนักเขียน หัวข้อ หนังสือ คือ การเดินทาง Download
 08/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอานันท์ Download
 07/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี Download
06/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี Download
 26/07/61 กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  Download
 16-19/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนท่าตะคร้อ Download
 03-06/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ Download
 29/06/61 อบรม การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน Download

Smart Library

Academic Resources and Information Technology shell support teaching and learning, research, academics services, culture and university…
ARIT
library

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 18.00 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.