งานบริการสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ

  • Category: About-arit
  • Published: Thursday, 20 September 2018 03:22
  • Written by Super User
  • Hits: 125

01

นายทวี นวมนิ่ม

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)

tel 032-708609

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


03

งานบริการวารสาร

 

นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel 032-493300-6 (ต่อ 1512)

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


04

งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

 

นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel 032-493300-6 (ต่อ 1519)

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


06

งานบริการยืม-คืนและสืบค้น

 

นางสาวธนพร ถมเสาร

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel 032-493300-6 (ต่อ 1511)

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


02

งานบริการยืม-คืนและสืบค้น

 

นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel 032-493300-6 (ต่อ 1511)

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


05

งานพัฒนาเอกสารท้องถิ่น

 

นางนิรดา เอี่ยมอาษา

 ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


07

งานบริการสารนิเทศท้องถิ่น

 

นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์

 ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.