library@Pbru

Articles

mini BookFair 2019

 • Category: Arit-News
 • Published: Wednesday, 27 February 2019 10:29
 • Written by Super User
 • Hits: 197

 PbruBookfair12 14 03 2019web

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์

 

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม PBRU Book Fair 2019 ตั้งแต่วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ม.ราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมประกอบไปด้วย

1. คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดจากร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำ อาทิ SE-ED, ศูนย์หนังสือจุฬา, ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์, ศรีวิลัย บุ๊คส์ เป็นต้น
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล  แบบฟอร์มเสนอหนังสือ

2. อบรมการใช้งานฐานข้อมูล

 • วันที่ 12 มีนาคม 2562
  - เวลา 13.30-15.00 น. อบรมการใช้งานฐานข้อมูลจาก GALE วิทยากร : คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Leaning (Thailand) Limited  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           หัวข้อการอบรม

            1. Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทางสำนักวิทยบริการมีการสั่งซื้อ 

            2. General Science Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป

            3. Nursing and Allied Health Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านการพยาบาล

 • วันที่ 13 มีนาคม 2562

            - เวลา 10.00-12.00 น. กิจกรรมเสวนา เปิดโลกการอ่าน กับ นักเขียนแนวแฟนตาซี “เซวีน่า : มหานครแห่งมนตรา” โดย กัลฐิดา สุขษาสุณี เจ้าของนามปากา “กัลฐิดา”  ณ ห้อง Think Cafe

            - เวลา 13.30-16.30 น. กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) โดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO Information Service ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์               ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

*** ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูล  คลิก

***สามารถแจ้งชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ โทรศัพท์ 084-0061145 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..ac.th

Facebook : facebook.com/libpbru
หรือ โทร. 032-708609 เบอร์ภายใน 8609

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9

 • Category: Arit-News
 • Published: Tuesday, 05 February 2019 15:01
 • Written by Super User
 • Hits: 163

         pulinet9

 

 

          เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2562 อาจารย์มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยในปี พ.ศ. 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้กรอบแนวคิด "Together We Share" ทั้งนี้ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการให้บริการและการบริหารจัดการสารสนเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการให้บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ ทั้งการนำเสนอด้วยการบรรยายและโปสเตอร์ การมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานดีเด่นประเภทการบรรยายและประเภทโปสเตอร์ (Oral & Poster Presentation) และการเผยแพร่ proceeding ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
          โดยสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 3 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย

          เรื่องที่ 1 การจัดการพื้นที่การเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 นำเสนอโดย อาจารย์มธุรส ปราบไพรี

          เรื่องที่ 2 การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ นำเสนอโดย อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ และ

          เรื่องที่ 3 การจัดการสารสนเทศผ่านการจัดนิทรรศการ นำเสนอโดย นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์

ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/AJZ7hTyhNhzrRoqm6

 FomatPoster2562   FomatPoster61   Pulinet2019

ขยายเวลาเปิดให้บริการห้องสารนิเทศท้องถิ่น

 • Category: Arit-News
 • Published: Friday, 14 December 2018 15:38
 • Written by Super User
 • Hits: 148

 

local

ขอแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน

ห้องสมุดจะเปิดให้บริการห้องสารสนเทศท้องถิ่น และหนังสือหายาก ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.