ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

  • Category: About-arit
  • Published: Tuesday, 31 July 2018 15:09
  • Written by Super User
  • Hits: 1506

 

อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tel 032-708609

tel  เบอร์ภายใน 2000

 


 

อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.