บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด

ยืม-คืนระหว่างห้องสมุด (EBSCO e-Book Sharing)

  • Category: Service-arit
  • Published: Thursday, 06 September 2018 15:47
  • Written by Super User
  • Hits: 1850

EBSCO e-Book Sharing 

          บริการสืบค้น EBSCO e-Book Sharing ในโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้ ทาง http://arit.pbru.ac.th  เลือกการสืบค้น One Search สืบค้นข้อมูลผ่านกล่อง EDS Phetchaburi Rajabhat University 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธนพร ถมเสาร งานบริการสารสนเทศ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1