งานวิจัย/วิทยานิพนธ์

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

  • Category: Service-arit
  • Published: Thursday, 06 September 2018 15:54
  • Written by Super User
  • Hits: 1528

งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (ชั้น 5)

ทรัพยากร        - รวบรวมวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทคัดต่อ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวม 15 ฐานข้อมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมุมความรู้อาเซียน

          บริการ            - บริการตอบถาม / แนะนำการสืบค้นสารสนเทศ

- บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โทรภายใน 1519 หรือ เคาเตอร์บริการยืม-คืนชั้น 1

                              - บริการยืม-คืน วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย

          ฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 15 ฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้งานได้ที่  

                                http://arit.pbru.ac.th/arit/index.php/library-service/database-service

 

 

สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศของผู้รับบริการแต่ละประเภท

ประเภทของสมาชิก

หนังสือทั่วไป

วารสารล่วงเวลาและหนังสือพิมพ์

สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิจัยและวิทยานิพนธ์

ต่าปรับเกินกำหนดส่ง

(บาท/เล่ม/วัน)

เล่ม/วัน

เล่ม/วัน

ชิ้น/วัน

เล่ม/วัน

อาจารย์

20/60

5/5

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาเอก

15/30

3/3

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาโท

10/14

3/3

2/7

5/7

5

นักศึกษาปริญญาตรี

5/14

3/3

2/7

5/7

5

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

5/14

3/3

2/7

5/7

5

พนักงานมหาวิทยาลัย

5/14

3/3

2/7

5/7

5

บุคคลภายนอก

5/14

-

-

-

5