ภาพกิจกรรม

LIBRARY

New Normal

Save Energy

่ร่วมใจกันอนุรักษ์พลังงาน

PBRU GO GREEN

ลด เลิก ละ ใช้ถุงพลาสติก

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

 

News

ใช้งานฐานข้อมูลฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส...

ใช้งานฐานข้อมูลฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส...

08 June, 2020

ใช้งานฐานข้อมูลฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส...

สำนักพิมพ์ Gale ขอแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’  เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส...

Read more
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส...

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส...

08 June, 2020

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส...

สำนักพิมพ์ Gale ขอแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’  เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:...

Read more
กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค...

กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค...

09 April, 2020

กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค...

กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1. นักศึกษาทุกสาขาวิชาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. สมัครได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) 3. ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละหรือทีมละ 1 ชิ้น หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1. วัสดุที่ใช้...

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

images/coverbook/cover09-62/opac-image01.png

Operations 4.0

Operations 4.0 / บรรณาธิการ : พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image02.png

แคลคูลัสและการประยุกต์

แคลคูลัสและการประยุกต์ / พิพัฒน์ เพริดพริ้ง

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image03.png

สุดยอดนักชีววิทยา

สุดยอดนักชีววิทยา / สุทัศน์ ยกส้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image04.png

สุดยอดนักคณิตศาสตร์

สุดยอดนักคณิตศาสตร์ / สุทัศน์ ยกส้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image05.png

4 bloggers in Taiwan

4 bloggers in Taiwan

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image06.png

สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย

สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย / สรศัลย์ แพ่งสภา

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image07.png

ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / ธนากิต

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image08.png

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก / สุทัศน์ ยกล้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image09.png

คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง

คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง / โกวิท ตั้งตรงจิตร

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image10.png

ช ช้าง กับ ฅ ฅน

ช ช้าง กับ ฅ ฅน / ศรัณย์ ทองปาน

View more

ภาพกิจกรรม

  • Category: Arit-Activity
  • Published: Tuesday, 18 September 2018 09:58
  • Written by Super User
  • Hits: 12892

วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

5/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม
4/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม
3/12/61 การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 3 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม
10-11/11/61 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ ภาพกิจกรรม
13/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน ภาพกิจกรรม
12/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน ภาพกิจกรรม
11/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน ภาพกิจกรรม
10/10/61 นิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" ภาพกิจกรรม
26/09/61 จัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ ภาพกิจกรรม
20-21/09/61 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาพกิจกรรม
12/09/61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาพกิจกรรม
28-29/08/61 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 สำนัก 1 สถาบัน ภาพกิจกรรม
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 1 ภาพกิจกรรม
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 2 ภาพกิจกรรม
 9-10/08/61 อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา ในงาน mini BookFair 2018 ภาพกิจกรรม
 9-10/08/61 กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ ในงาน mini Book Fair 2018 ภาพกิจกรรม
 09/08/61 กิจกรรม Book Tolk การเสวนาอ่านพับนักเขียน หัวข้อ หนังสือ คือ การเดินทาง ภาพกิจกรรม
 08/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอานันท์ ภาพกิจกรรม
 07/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
06/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
 26/07/61 กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ภาพกิจกรรม
 16-19/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนท่าตะคร้อ ภาพกิจกรรม
 03-06/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
 29/06/61 อบรม การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน

ภาพกิจกรรม

 

Smart Library

Academic Resources and Information Technology shell support teaching and learning, research, academics services, culture and university…
ARIT
library

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 18.00 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

053292
Today
This Month
Last Month
All days
86
3201
5433
53292

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.