กิจกรรมสำนักฯ

ภาพกิจกรรม

  • Category: Arit-Activity
  • Published: Tuesday, 18 September 2018 09:58
  • Written by Super User
  • Hits: 43029

วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

25/12/63 5ส : ด้วยรัก ห่วงใยและใส่ใจบริการ เพื่อให้คุณห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 2019 ภาพกิจกรรม
9/12/63 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3 ภาพกิจกรรม
5-6/12/63 งานอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 (นิทรรศการฯ) ภาพกิจกรรม
5-6/12/63 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนมันพันธ์ ครั้งที่ 10 (ต่อ) ภาพกิจกรรม
5-6/12/63 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนมันพันธ์ ครั้งที่ 10 ภาพกิจกรรม
29/11/63 งานโล้ชิงช้าพุทธคัลไลฟ้า ณ วัดพริบพรี จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
26/11/63 ร่วมงานรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพกิจกรรม
25/11/63 ประชุมและติดตามงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 10 ภาพกิจกรรม
10/11/63 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2562 ภาพกิจกรรม
22/10/63 ศึกษาดูงานสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง) และ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาพกิจกรรม
21/10/63 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และการฝึกปฏิบัติ Basic Life Support สร้างสมรรถนะการล้างมือ" ภาพกิจกรรม
14/10/63 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน การบูรณาการเรียนการสอน กับ Green University ภาพกิจกรรม
10-12/10/63 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพกิจกรรม
12/10/63 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ผู้พระราชทานนามราชภัฏ” ภาพกิจกรรม
7/10/63 ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพกิจกรรม
2/10/63 ร้อยความรักถักทอใจสานสายใย มุทิตาพี่มะปรางค์ ธูปหอม ภาพกิจกรรม
2/10/63 ประชุมกลุ่มงานเทคนิคและบริการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ภาพกิจกรรม
1/10/63 ประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม
30/09/63 ประชุมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสู่ Blended Learning Quality ภาพกิจกรรม
17/09/63 ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ภาพกิจกรรม
11/09/63 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2563 ภาพกิจกรรม
10/09/63 อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาพกิจกรรม
09/09/63 กิจกรรม 5ส. “ BIG Cleaning Day” ภาพกิจกรรม
28/08/63 คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการพัฒนาห้องสมุด รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ภาพกิจกรรม
24-27/08/63 จัดห้องสมุด รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
11/08/63 การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 1/2563 ภาพกิจกรรม
11/08/63 อบรมการซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ภาพกิจกรรม
10/08/63 อบรมหลักสูตรสำนักงานสีเขียว ภาพกิจกรรม
24/07/63 งานเสวนา กำแพงแมืองพริบพรี : แผนที่เมืองโบราณและการขุดค้น ภาพกิจกรรม
24/07/63 อบรมออนไลน์ความรู้โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภาพกิจกรรม
24/07/63 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพกิจกรรม
09/07/63 สำรวจห้องสมุด รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
25/06/63 อบรมออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมการบริการในยุค New Normal ภาพกิจกรรม
24-26/06/63 ศึกษาคลิปวีดิโอความรู้โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภาพกิจกรรม
15-19/06/63 พัฒนาห้องสมุดต้นแบบ รร.หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
10/06/63 ต้อนรับคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาพกิจกรรม
08/06/63 ประชุมออนไลน์ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 (ประจําปี 2563) ภาพกิจกรรม
08/06/63 ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุด รร. ต้นแบบ ภาพกิจกรรม
24/04/63 มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางสถานสงเคราะห์บ้านกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี ภาพกิจกรรม
18/03/63 เสวนา เรื่อง “ผ้าทองและการพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี” ภาพกิจกรรม
17/03/63 กิจกรรมการทำพวงกุญแจ ในงาน PBRU Book Fair 2020 ภาพกิจกรรม
17/03/63 การบรรยายเรื่อง "แรงบันดาลใจสร้างได้ กับชายผู้รักการผูก มัด" ในงาน PBRU Book Fair 2020 ภาพกิจกรรม
17-19/03/63 กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือ PBRU Book Fair 2020 ภาพกิจกรรม
13/03/63 อบรม สำนักงานสีเขียว (Green Office) ภาพกิจกรรม
26/02/63 การวิพากษ์แผนสำนักงานสีเขียว ภาพกิจกรรม
18/02/63 ประชุมการทำคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER ภาพกิจกรรม
14/02/63 สำนักวิทยบริการฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ในวันราชภัฏ ภาพกิจกรรม
05/02/63 อบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภาพกิจกรรม
02/01/63 พัฒนาห้องสมุด รร. ตชด. บ้านย่านซื่อ ภาพกิจกรรม