งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

  • Category: About-arit
  • Published: Thursday, 20 September 2018 10:21
  • Written by Super User
  • Hits: 1897

04

นางนงลักษณ์ พหุพันธ์

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 


05

งานนโยบายและแผน

 

นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์

 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 2001

mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


06

งานพัสดุ

 

นางรัตนา เสียงสนั่น

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


03นางระยอง บุญกอง

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 


01

นางทองสุข จันทะทัง

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 


02

นางอุษณีย์ บุญแก้ว

 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ