งานเทคนิคและบริการทรัพยากรสารสนเทศ

งานเทคนิคและบริการทรัพยากรสารสนเทศ

  • Category: About-arit
  • Published: Thursday, 20 September 2018 10:22
  • Written by Super User
  • Hits: 2101

01

นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์

 

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ (บรรณารักษ์)

tel 032-708609   เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

01

 

งานบริการห้องข้อมูลท้องถิ่นและหนังสือหายาก

 

นายทวี นวมนิ่ม

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel 032-708609   เบอร์ภายใน 8609

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

03

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 

นางสาวสุกัลยา ปิ่นฟ้า

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel เบอร์ภายใน 2002

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

08

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 

นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel 032-708609  เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

03

งานบริการวารสาร

 

นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel ภายใน 2004

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04

งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

 

นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07

งานซ่อมทรัพยากรสารสนเทศ

 

นายมนตรี ภูอิน

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel  ภายใน 2008

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05

งานบริการห้องข้อมูลท้องถิ่นและหนังสือหายาก

 

นางนิรดา เอี่ยมอาษา

 ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

tel เบอร์ภายใน 2009

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06

งานบริการยืม-คืนและสืบค้น

 

นางสาวธนพร ถมเสาร

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel ภายใน 2003

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

งานบริการยืม-คืนและสืบค้น

 

นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel ภายใน 2003

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.