งานบริการสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ

  • Category: About-arit
  • Published: Thursday, 20 September 2018 10:22
  • Written by Super User
  • Hits: 890

01

นายทวี นวมนิ่ม

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


03

งานบริการวารสาร

 

นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู่

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel ภายใน 2004

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


04

งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

 

นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


06

งานบริการยืม-คืนและสืบค้น

 

นางสาวธนพร ถมเสาร

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel ภายใน 2003

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


02

งานบริการยืม-คืนและสืบค้น

 

นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel ภายใน 2003

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


05

งานพัฒนาเอกสารท้องถิ่น

 

นางนิรดา เอี่ยมอาษา

 ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

tel เบอร์ภายใน 2009

mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.