งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

  • Category: About-arit
  • Published: Thursday, 20 September 2018 10:22
  • Written by Super User
  • Hits: 928

 01

นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (บรรณารักษ์)

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 02

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

นางมะปรางค์ ธูปหอม

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel เบอร์ภายใน 2002

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


03

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

นางสาวสุกัลยา ปิ่นฟ้า

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel เบอร์ภายใน 2002

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 08

 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล

 ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 04

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

 

นางสาวแขนภา ทองตัน

 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 05

งานบริการโสตทัศนวัสดุ

 

นายณฐกฤตย์ นวมงาม

 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

tel  ภายใน 2008

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 06

งานบริการโสตทัศนวัสดุ

 

นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์

 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

tel 032-708609

tel เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 07งานซ่อมทรัพยากรสารสนเทศ

 

นายมนตรี ภูอิน

 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

tel  ภายใน 2008

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.