มาตรการ D-M-H-T-T

มาตรการ D-M-H-T-T

  • Category: Arit-News
  • Published: Thursday, 05 August 2021 14:55
  • Written by khaenapa
  • Hits: 215

DMHTT Covid2019 

สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่

 

D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น 

M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ 

T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย 

T : Thai Cha na ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง