บริการยืมหนังสือออนไลน์

บริการยืมหนังสือออนไลน์

ขั้นตอนการยืมหนังสือของห้องสมุดออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แบบบริการยืมหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ (Online Borrowing Service)  

    URL : https://t.ly/FIFC (สำหรับหนังสือทั่วไป/วิทยานิพนธ์/งานวิจัย)

    URL :  https://bit.ly/2W9D4oD (สำหรับหนังสือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา)

2. เจ้าหน้าที่จะเตรียมหนังสือไว้ให้ ณ จุดรับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 (กรุณาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร หรือบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อมารับหนังสือ)

3. มารับหนังสือได้ทุกวันที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ เวลา 08.00 - 16.30 น.

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
☎️ 032-708609 เบอร์ภายใน 2003
☎️ คุณธนพร ถมเสาร (092-3495353)
☎️ คุณดาวเรือง ขมแก้ว (096-9360637)
📧 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ID Line : @944jtkcpj