บริการการเรียนการสอน/การประชุมออนไลน์

บริการการเรียนการสอน/การประชุมออนไลน์

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในแบบฟอร์มขอรับบริการงานนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://arit.pbru.ac.th/book-service/

2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับบริการ ตามช่องทางติดต่อที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอรับบริการ

3. ดำเนินการกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด

4. ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการนวัตกรรมการศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://bit.ly/3cWwQ0m

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แฟนเพจ : ค้นหา @LibArit หรือ https://www.facebook.com/LibArit

ไลน์ : ค้นหาเพื่อน @944tkcpj หรือ https://lin.ee/e5dxaa3

โทร. 083-8333282 คุณแขนภา ทองตัน