บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC SEARCH)

บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC SEARCH)

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. เข้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://arit.pbru.ac.th  ในแท็บเมนู สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด OPAC หรือเว็บไซต์ http://book.pbru.ac.th เพื่อทำการสืบค้น

2. ใส่คำค้นในช่องสืบค้น และเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มค้นหา

     * ถ้าต้องการค้นหาหนังสือทั่วไป วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เลือกฐานข้อมูล หนังสือและวารสาร

     * ถ้าต้องการค้นหาดรรชนีวารสาร(บทความในวารสาร) เลือกฐานข้อมูลบทความวารสาร

3. คลิกเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดของหนังสือ

4. จด-จำ รายการที่สำคัญ เพื่อกรอกข้อมูลการยืมในแบบฟอร์มออนไลน์ ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม

  • ชื่อเรื่อง (Title)
  • ชื่อผู้แต่ง (Auther)
  • เลขเรียกหนังสือ (Call Number)
  • ปีพิมพ์ (Publication)

 แบบบริการยืมหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ (Book Borrowing Service)  https://t.ly/FIFC

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แฟนเพจ : ค้นหา @LibArit หรือ https://www.facebook.com/LibArit

ไลน์ : ค้นหาเพื่อน @944tkcpj หรือ https://lin.ee/e5dxaa3

โทร. คุณธนพร ถมเสาร (092-3495353) หรือ คุณดาวเรือง ขมแก้ว (096-9360637)