บริการหนังสือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

บริการหนังสือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  • Category: Arit-News
  • Published: Monday, 23 August 2021 15:20
  • Written by khaenapa
  • Hits: 113

book return

ห้องสมุดมีหนังสือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มาให้บริการ จำนวน 6 ชื่อเรื่อง
 
📚 1. Building TOEIC Skills
📚 2. Developing TOEIC Skills
📚 3. Personal Best (A1 Beginner)
📚 4. Personal Best (A2-A)
📚 5. Personal Best (A2-B)
📚 6. Personal Best B1

 ขั้นตอนการยืม

🔖 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการจาก http://arit.pbru.ac.th/arit/ หรือ https://book.pbru.ac.th/ และหนังสือที่สามารถยืมได้จะต้องมีสถานะ Available
🔖 2. กรอกแบบฟอร์มบริการยืมออนไลน์ (Online Borrowing Service) ที่ https://bit.ly/2W9D4oD
🔖 3. บรรณารักษ์ตรวจสอบรายการหนังสือเพื่อแจ้งผู้รับบริการ
🔖 4. กรณีหนังสือครบกำหนดวันส่งคืน ห้องสมุดจะต่ออายุการยืมหนังสือให้โดยอัตโนมัติ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
 
🆓🆓 ยืมหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
💬💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
☎️ 032-708609 เบอร์ภายใน 2003
☎️ คุณธนพร ถมเสาร (092-3495353)
☎️ คุณดาวเรือง ขมแก้ว (096-9360637)
📧 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ID Line : @944jtkcpj