Home

ห้องสมุดปรับเวลาให้บริการ

Happy New Year 2020

ส่งสุขถึงผู้ใช้บริการทุกท่าน

Design Research

Bangkok Design Week 2020

Read More

Learning Space

พื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์

 

News

เทศกาล BKKDW2020 : Design Rese...

เทศกาล BKKDW2020 : Design Rese...

02 October, 2019

เทศกาล BKKDW2020 : Design Rese...

                  Program : Design Research ขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานวิจัย /thesis (ขอเป็นปีล่าสุด) เปิดกว้างได้ทุกเรื่องที่เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ซึ่งผลงานงานวิจัย...

Read more
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

10 September, 2019

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...

              เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร. พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองประธานกรรมการ...

Read more
อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

01 August, 2019

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสม...

              เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ด้านการอ่าน...

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

images/coverbook/cover09-62/opac-image01.png

Operations 4.0

Operations 4.0 / บรรณาธิการ : พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image02.png

แคลคูลัสและการประยุกต์

แคลคูลัสและการประยุกต์ / พิพัฒน์ เพริดพริ้ง

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image03.png

สุดยอดนักชีววิทยา

สุดยอดนักชีววิทยา / สุทัศน์ ยกส้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image04.png

สุดยอดนักคณิตศาสตร์

สุดยอดนักคณิตศาสตร์ / สุทัศน์ ยกส้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image05.png

4 bloggers in Taiwan

4 bloggers in Taiwan

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image06.png

สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย

สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย / สรศัลย์ แพ่งสภา

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image07.png

ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / ธนากิต

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image08.png

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก

สุดยอดนักฟิสิกส์โลก / สุทัศน์ ยกล้าน

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image09.png

คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง

คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง / โกวิท ตั้งตรงจิตร

View more
images/coverbook/cover09-62/opac-image10.png

ช ช้าง กับ ฅ ฅน

ช ช้าง กับ ฅ ฅน / ศรัณย์ ทองปาน

View more

Home

นิทรรศการ ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "ศิลปะการแทงหยวกเมืองเพชรบุรี" ณ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 อาคารหอสมุดเดิม (ด้าน Think Cafe @ Library ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล ในโครงการผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2562 ทั้งนี้สามารถเข้าชมได้ทุกวันในเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามที่รัฐบาลไทยประกาศ

      thangyuag2

                              thangyuag3               thangyuag1

ภาพกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

5/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 5 ธันวาคม 2561 Download
4/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 4 ธันวาคม 2561 Download
3/12/61 การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 3 ธันวาคม 2561 Download
10-11/11/61 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ Download
13/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
12/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
11/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน Download
10/10/61 นิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" Download
26/09/61 จัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ Download
20-21/09/61 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Download
12/09/61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Download
28-29/08/61 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 สำนัก 1 สถาบัน Download
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 1 Download
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 2 Download
 9-10/08/61 อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา ในงาน mini BookFair 2018 Download
 9-10/08/61 กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ ในงาน mini Book Fair 2018 Download
 09/08/61 กิจกรรม Book Tolk การเสวนาอ่านพับนักเขียน หัวข้อ หนังสือ คือ การเดินทาง Download
 08/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอานันท์ Download
 07/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี Download
06/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี Download
 26/07/61 กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  Download
 16-19/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนท่าตะคร้อ Download
 03-06/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ Download
 29/06/61 อบรม การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน

Download

 


วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

05/09/62 ประชุมติดตามการเขียนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
02/09/62 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน Download
27-28/08/62 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
30-31/07/62 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System) Download
26/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ Download
25/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบฯ Download
24/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.เพชรบุรี Download
23/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี Download
22/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านพุพลู อ.หน้องหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี Download
20-21/07/62 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้" Download
04-05/07/62 อบรมเชิงปฏิบัตการ “หลักสูตรการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) Download
04/07/62 กิจกรรม อบรมการทำน้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Download
03/07/62 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Download
01-02/07/62 อบรม หลักสูตรการทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) Download
25-27/06/62 อบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 Download
05/06/62 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังทีม พัฒนาคุณภาพ เพื่อบริการที่เป็นเลิศ Download
25-27/03/62 กิจกรรมสำรวจและติดตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download
17-18 และ 23/03/62 กิจกรรม “การอบรมการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” Download
15/03/62 กิจกรรมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน Download
12-14/03/62 กิจกรรมคัดเลือกสื่อสารสนเทศเข้าห้องสมุด PBRU Book Fair 2019 Download
13/03/62 กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service (EDS) Download
13/03/62 กิจกรรมเสวนา เปิดโลกการอ่าน ณ Think Café @Library Download
12/03/62 กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ GALE Download
16-17/03/62 กิจกรรม “การอบรมการทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้” Download
20/02/62 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แห่งนครเพชรบุรี” Download
20/02/62 เสวนางานแทงหยวกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล Download
18/02/62 งานเปิดป้ายชื่ออาคารและถนนในมหาวิทยาลัย Download
9-11/01/62 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี Download

Smart Library

Academic Resources and Information Technology shell support teaching and learning, research, academics services, culture and university…
ARIT
library

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 18.00 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

006896
Today
This Month
Last Month
All days
99
2401
2495
6896

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.