วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

ผ้าทอกะเหรี่ยง : บ้านสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี

 • Published: Thursday, 08 October 2020 08:19
 • Written by sawat
 • Hits: 7748

ผ้าทอกะเหรี่ยง : บ้านสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี

           ผ้าทอกะเหรี่ยง จัดเป็นงานช่างฝีมือประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่นิยมทำกันมานานแล้วในชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแทบทุกบ้านถือเป็นศิลปะพื้นบ้านชนิดหนึ่ง โดยจะทอด้วยเครื่องทอผ้าแบบกี่เอวจะมีลักษณะ พิเศษสามารถเคลื่อนย้ายไปทอในที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 

Read more: ผ้าทอกะเหรี่ยง : บ้านสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี

ผ้าสไบมอญบางลำภู

 • Published: Thursday, 04 June 2020 15:48
 • Written by tawee
 • Hits: 11697

 

ชนชาติมอญ มีรูปแบบประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาอย่างยาวนาน แต่ถูกทำให้ผสมผสานกลมกลืน จนเกือบจางหายไปหลังจากที่ชาวเมียนมาเข้ายึดครอง ชาวมอญบางส่วนได้อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย แต่ชาวมอญไม่ว่าในถิ่นฐานใดก็ยังคงความพยายามที่จะสืบสาน และส่งต่อความเป็นมอญให้แก่บรรดาลูกหลาน และสไบมอญก็คืออัตลักษณ์อันโดดเด่นอย่างหนึ่งของชาวมอญ นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว เครื่องประดับตกแต่งร่างกายชิ้นนี้ยังมีความหมายและที่มาที่น่าสนใจ  โดยหนึ่งในชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีคนมอญ ไปพร้อมกับการรื้อฟื้นภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหาย ก็คือชุมชนมอญบ้านบางลำภู อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้เริ่มฟื้นฟูการปักสไบมอญมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนทุกวันนี้ในหมู่บ้านมีช่างปักสไบฝีมือดีหลายท่าน และมีการสร้างสรรค์ลวดลายแปลกใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

Read more: ผ้าสไบมอญบางลำภู

“ผ้าทอง” เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5

 • Published: Thursday, 02 April 2020 11:10
 • Written by tawee
 • Hits: 3526

           ผ้าทอง จำนวน 2 ชิ้น คือ ผ้านุ่ง และผ้าสไบหรือผ้าสะพัก เป็นผ้าของเจ้าจอมเอี่ยม บุนนาค เป็นบุตรธิดาของท่านเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) อดีตเจ้าเมืองเพชรบุรี ซึ่งท่านเตรียมเอาไว้จะนำไปถวายให้เป็นผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วัดอุทัยโพธาวาส จังหวัดเพชรบุรี มีความงดงามมาก ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more: “ผ้าทอง” เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5

ผ้าไทยทรงดำ

 • Published: Monday, 20 April 2020 18:18
 • Written by tawee
 • Hits: 20797

 

          ชาวไทยทรงดำเดิมนิยมทอผ้าเอง และนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อ โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทยทรงดำในจังหวัดเพชรบุรีที่สำคัญ คือ ผ้าซิ่นลายแตงโม เสื้อก้อม เสื้อไท เสื้อห่งเห่ง เสื้อฮี และผ้าเปียว สีของผ้าซิ่นที่เป็นสีดำหรือสีพื้นเข้มเป็นหลัก มีข้อสันนิษฐานว่า ด้วยเครื่องแต่งกายนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เรียกความแตกต่างของกลุ่มไทดำให้แตกต่างจากกลุ่มไทอื่น ๆ คือ ความยาวของซิ่นระหว่างไทดำในลาวและเวียดนามกับไทยทรงดำในเพชรบุรีนั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ภูมิประเทศน่าจะส่งอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

Read more: ผ้าไทยทรงดำ

ผ้าไทยพวนเพชรบุรี

 • Published: Saturday, 28 March 2020 14:10
 • Written by tawee
 • Hits: 7383

 

          ผ้าของชาติพันธุ์พวนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นการสร้างอัตลักษณ์เหม่อหรืออัตลักษณ์ใหม่ โดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ นำโดย คุณนลินรัตน์ คำปุ้ยธนันท์ธร กลุ่มไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งถ่ายทอดและเผยแพร่ผ่านบทเพลง การแสดง และการแต่งกาย มิใช่ในฐานะผู้ใช้ หรือผู้สืบต่อ หรือผู้สืบทอดแบบเบ้าดั้งเดิม แต่ไทพวนเพชรบุรี คือ ผู้สร้าง พวกเขาสร้างอัตลักษณ์ไทยพวนเพชรบุรึขึ้นมาใหม่ และยังคงรากเหง้าของชาติพันธุ์ิไทพวนดั้งเดิมไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์พวนในประเทศไทยโดยรวม มีอัตลักษณ์การทอผ้าใน 3 เทคนิค คือ มัดหมี่ แบบจกหรือแบบขิด และหม้อห้อมย้อมคราม ซึ่งผ้าไทพวนเพชรบุรีจะสืบแบบจกหรือแบบขิด ไม่สืบมัดหมี่ มีการนุ่งซิ่นให้เป็นซิ่น มีการพัฒนาต่อยอดลายผ้า อันเป็นอัตลักษณ์ของไทยพวนเพชรบุรี

Read more: ผ้าไทยพวนเพชรบุรี