วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

ผ้าไทยทรงดำ

  • Published: Monday, 20 April 2020 18:18
  • Written by tawee
  • Hits: 234

 

          ชาวไทยทรงดำเดิมนิยมทอผ้าเอง และนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อ โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทยทรงดำในจังหวัดเพชรบุรีที่สำคัญ คือ ผ้าซิ่นลายแตงโม เสื้อก้อม เสื้อไท เสื้อห่งเห่ง เสื้อฮี และผ้าเปียว สีของผ้าซิ่นที่เป็นสีดำหรือสีพื้นเข้มเป็นหลัก มีข้อสันนิษฐานว่า ด้วยเครื่องแต่งกายนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เรียกความแตกต่างของกลุ่มไทดำให้แตกต่างจากกลุ่มไทอื่น ๆ คือ ความยาวของซิ่นระหว่างไทดำในลาวและเวียดนามกับไทยทรงดำในเพชรบุรีนั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ภูมิประเทศน่าจะส่งอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

Read more: ผ้าไทยทรงดำ

“ผ้าทอง” เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5

  • Published: Thursday, 02 April 2020 11:10
  • Written by tawee
  • Hits: 233

           ผ้าทอง จำนวน 2 ชิ้น คือ ผ้านุ่ง และผ้าสไบหรือผ้าสะพัก เป็นผ้าของเจ้าจอมเอี่ยม บุนนาค เป็นบุตรธิดาของท่านเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) อดีตเจ้าเมืองเพชรบุรี ซึ่งท่านเตรียมเอาไว้จะนำไปถวายให้เป็นผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วัดอุทัยโพธาวาส จังหวัดพชรบุรี มีความงดงามมาก ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more: “ผ้าทอง” เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ 5

ผ้าไทยพวนเพชรบุรี

  • Published: Saturday, 28 March 2020 14:10
  • Written by tawee
  • Hits: 648

 

          ผ้าของชาติพันธุ์พวนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นการสร้างอัตลักษณ์เหม่อหรืออัตลักษณ์ใหม่ โดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ นำโดย คุณนลินรัตน์ คำปุ้ยธนันท์ธร กลุ่มไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งถ่ายทอดและเผยแพร่ผ่านบทเพลง การแสดง และการแต่งกาย มิใช่ในฐานะผู้ใช้ หรือผู้สืบต่อ หรือผู้สืบทอดแบบเบ้าดั้งเดิม แต่ไทพวนเพชรบุรี คือ ผู้สร้าง พวกเขาสร้างอัตลักษณ์ไทยพวนเพชรบุรึขึ้นมาใหม่ และยังคงรากเหง้าของชาติพันธุ์ิไทพวนดั้งเดิมไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์พวนในประเทศไทยโดยรวม มีอัตลักษณ์การทอผ้าใน 3 เทคนิค คือ มัดหมี่ แบบจกหรือแบบขิด และหม้อห้อมย้อมคราม ซึ่งผ้าไทพวนเพชรบุรีจะสืบแบบจกหรือแบบขิด ไม่สืบมัดหมี่ มีการนุ่งซิ่นให้เป็นซิ่น มีการพัฒนาต่อยอดลายผ้า อันเป็นอัตลักษณ์ของไทยพวนเพชรบุรี

Read more: ผ้าไทยพวนเพชรบุรี