วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

วัดมหาธาตุวรวิหาร

  • Published: Thursday, 13 December 2018 15:43
  • Written by ARIT
  • Hits: 330

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพชรบุรีเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ปัจจุบันที่นี่มีวัดเก่าแก่และบ้านเรือนทรงไทยจำนวนมาก เพชรบุรียังเป็นเมืองสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคใต้ และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย

Read more: วัดมหาธาตุวรวิหาร