วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

 • Published: Wednesday, 17 February 2021 14:47
 • Written by tawee
 • Hits: 6487

Article Index

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 • The Move Entertainment Co.,Ltd. (2558). Presentation : โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • Parkker'rr. (2562). โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ Motion Infographic. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • Pbru Channel. (2558). สารสนเทศโครงการชั่งหัวมัน English Version. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • Nititorn Piboon. (2560). โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ : นักเรียนชั้นม.3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • ตารวม. (2560). โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • อภิพล สงฆ์ธรรม. (2559). PBRU วีดีทัศน์โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • PREM_RCN. (2561). โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • BRIGHT TV. (2559). เดินตามรายพ่อ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • Suntareeya La-ongpow. (2556). สารคดีโครงการชั่งหัวมัน. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • WISDOM MEDIA. (2557). ปิดทองแผ่นดิน: บ้านไร่ของในหลวง โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • โฟกัส ไทยแลนด์. (2558). บ้านไร่ของในหลวง ในโครงการชั่งหัวมัน. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • Kirari TV. (2559). พาเที่ยวโครงการในพระราชดำริ "โครงการชั่งหัวมัน" จ.เพชรบุรี. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • chalermchai viyachita. (2557). โครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • True Inside Production. (2560). โครงการพระราชดำริ ตอนที่ 13 : โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • PRD กรมประชาสัมพันธ์. (2559). ความสุขของแผ่นดิน ตอนโครงการชั่งหัวมัน. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก
 • Suksantv. (2560). โครงการชั่งหัวมัน. สืบค้น 17 ก.พ. 2564 จาก