วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

ไทยทรงดำ

  • Published: Thursday, 27 June 2019 13:53
  • Written by nirada
  • Hits: 382

ไทยทรงดำ

   ไทยดำหรือไตดำ (Thai Dam, Black Tai) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อเรียกหลายชื่อ ผู้ไทดำ ไทยทรงดำ โซ่ง ลาวโซ่ง ก็เรียกสันนิษฐานว่าไทดำเป็นชื่อเรียกตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่พวกเขาอยู่ในถิ่นฐานเดิมอยู่แคว้นสิบสองจุไทย การอพยพมาตั้งรกรากในไทย ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มี 2 ครั้ง

Read more: ไทยทรงดำ

มอญ

  • Published: Wednesday, 10 April 2019 16:06
  • Written by nirada
  • Hits: 330

          ชาวมอญในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลบางตะบูนออก บ้านบางลำภู หมู่ 3 ตำบลบางครก และ บ้านคุ้งตำหนัก หมู่ 7 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชาวมอญ เป็นชาวมองโกลอยด์ ถิ่นฐานเดิมอยู่ทางทิศตะวันตกของจีน ชาวมอญในจังหวัดเพชรบุรี อพยพมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ชาวมอญในประเทศไทย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะมีปัจจัยหลายประการเพราะความคล้ายคลึงในด้านต่าง ๆ

Read more: มอญ