วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

ไทยพวนเพชรบุรี

  • Published: Friday, 29 May 2020 11:36
  • Written by nirada
  • Hits: 409

Article Index

       ไทยพวนคนไทยที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษอพยพมาจากเชียงขวางในประเทศลาวตอนเหนือ อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปลายสมัยกรุงธนบุรีหลายจังหวัดประมาณ 19 จังหวัด ผู้อพยพประมาณ 2,000,000 คน ใต้สุดเป็นจังหวัดเพชรบุรีอาศัยอยู่กระจัดกระจายในอำเภอต่าง ๆ เช่น อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านแหลม อำเภอท่ายาง คนพวนที่เกิดในไทยเรียกตนเองว่า "ไทยพวน" ไทยพวนที่อยู่ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรไทยพวนอาศัยอยู่ในบ้านมาบปลาเค้า ตำบลมาบปลาเ้ค้า หมู่ 1-4 ประมาณ 200หลังคาเรือน ที่ยังคงอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่เรื่องราวของบรรพบุรุษไทยพวน ลูกหลานของไทยพวนทั้งหญิงและชายจะเรียนรู้และอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ เรื่องราวผ่านการแสดงและบทเพลงร่วมสมัยในภาพลักษณ์ของการแต่งกายแบบชุดไทยพวนเพชรบุรีที่ทางชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ชาวไทยพวนมาบปลาเค้ามีนิสัยรักความสงบ ใจคอเยือกเย็น มีความโอบอ้อมอารี ยึดมั่นในศาสนามีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ทำนาที่อยู่อาศัยจะอยู่ติดแม่น้ำลำคลอง ภาษาที่ชาวไทยพวนมาบปลาเค้าพูดจะพูดได้ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทยพวนโดยจะใช้ภาษาไทยกลางพูดกับคนต่างถิ่นแตะจะพูดภาษาไทนพวนกับกลุ่มนเดียวกัน ที่มีความเหมือนกันทุกทีไม่ว่าคนไทยพวนจะอยู่ที่ไหนในโลก เครื่องมือเครื่องใช้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปกับพวกอื่น ๆ