วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

วงปี่พาทย์ จังหวัดเพชรบุรี

  • Published: Monday, 22 February 2021 11:27
  • Written by tawee
  • Hits: 32591

วงปี่พาทย์ จังหวัดเพชรบุรี

          วงปี่พาทย์ในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่จะเล่นในงานศพ เพลงที่บรรเลงจึงเป็นเพลงที่ค่อนข้างเศร้า นักดนตรีส่วนใหญ่ให้ความนับถือ เคารพกราบไหว้ครูอาจารย์ (ครูเทพฯและพ่อแก่) เป็นอย่างมาก เพราะเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ในการบรรเลงแต่ละครั้งจะต้องมีของบูชาและค่ากำนัลบูชาครูทุกครั้ง เพื่อเป็นมงคลต่อตนเองและคณะ ในสมัยก่อนมีการถ่ายทอดโดยจะขึ้นอยู่กับครูผู้ถ่ายทอดว่าจะถ่ายทอดความรู้ให้อย่างไรและผลสัมฤทธิ์ในตัวศิษย์แต่ละคนที่ได้รับนั้นก็ไม่เท่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความสามารถของแต่ละคน แม้แต่การถ่ายทอดกลเม็ดและเทคนิคที่ครูมอบให้ก็แตกต่างกันด้วย ความแตกต่างจากองค์ความรู้ในศิษย์แต่ละคนที่ได้ จึงทำใหเกิดความหลากหลายและเป็นเอกลักษณที่สําคัญอย่างหนึ่งของดนตรีไทยในจังหวัดเพชรบุรีที่ปรากฎ

Read more: วงปี่พาทย์ จังหวัดเพชรบุรี