วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

คณะผู้จัดทำ

  • Published: Tuesday, 18 December 2018 14:42
  • Written by Admin
  • Hits: 1114

 คณะกรรมการอำนวยการ 

อาจารย์อภิรัตน์

อาจารย์ปิยวรรณ 

อาจารย์ภาคย์

อาจารย์สัญญา 

นางนงลักษณ์

วงศ์ศุภชาติ

คุสินธุ์

พราหมณ์แก้ว

ธีระเดชอุปถัมภ์

พหุพันธ์

 

คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่น

อาจารย์สัญญา

นายสวัสดิ์

นางสาวแขนภา

นางสาววันเพ็ญ

นางนิรดา

นายทวี

ธีระเดชอุปถัมภ์

อุราฤทธิ์

ทองตัน

มาลาพงษ์

เอี่ยมอาษา

นวมนิ่ม