วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

รายการใหม่

พราหมณ์เพชรบุรี

พราหมณ์เพชรบุรี

By nirada / In ชาติพันธ์ุ

30 September, 2020

พราหมณ์เพชรบุรี

       คนไทยเรานับถือพราหมณ์มาแต่ไหนแต่ไร กระทั่งเดี๋ยวนี้พวกเรายังเคารพและนับถือขนบรรมเนียมพราหมณ์กันอยู่เช่นเคย พิธีกรรมสำคัญต่างๆ ภายในราชสำนัก ออกมาจากภายนอกถึงชาวบ้านร้านตลาด งานมงคลต่างๆ ก็ยังนิยมพราหมณ์ประกอบพิธีด้วยเสมอ พิธีกรรมงานมงคล ถ้ามีพราหมณ์เป็นเจ้าพิธีในแง่จิตวิญญาณ ทำให้รู้สึกว่าพิธีกรรมนั้นเข้มขลัง...

Read more
ไทยพวนเพชรบุรี

ไทยพวนเพชรบุรี

By nirada / In ชาติพันธ์ุ

29 May, 2020

ไทยพวนเพชรบุรี

       ไทยพวนคนไทยที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษอพยพมาจากเชียงขวางในประเทศลาวตอนเหนือ อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปลายสมัยกรุงธนบุรีหลายจังหวัดประมาณ 19 จังหวัด ผู้อพยพประมาณ 2,000,000 คน ใต้สุดเป็นจังหวัดเพชรบุรีอาศัยอยู่กระจัดกระจายในอำเภอต่าง ๆ เช่น อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านแหลม อำเภอท่ายาง คนพวนที่เกิดในไทยเรียกตนเองว่า...

Read more

News box Slider

images/headers/maple.jpg

test

View more
images/headers/raindrops.jpg
images/headers/blue-flower.jpg
images/headers/walden-pond.jpg
images/headers/windows.jpg