ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 piyawan

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel 032-708609

tel  เบอร์ภายใน 2000

 


 maturose1

อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel 032-708609

tel  เบอร์ภายใน 2000

 


 toungsit1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงสิทธิ์ สนขำ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel 032-708609

 


 sunya0

อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel 032-708609