ภาพกิจกรรม

D-M-H-T-T

#New Normal #Newly Emerging

Read More

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด


เลือกฐานข้อมูล:

 

 

ThaiLISlogo Search PBRU Discovery Service :


Keyword Title Author

 

 

2 4 3 copy1
room service 1 5  
       

News

บริการหนังสือพัฒนาทักษะภาษาอัง...

บริการหนังสือพัฒนาทักษะภาษาอัง...

23 August, 2021

บริการหนังสือพัฒนาทักษะภาษาอัง...

ห้องสมุดมีหนังสือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มาให้บริการ จำนวน 6 ชื่อเรื่อง   1. Building TOEIC Skills 2. Developing TOEIC Skills 3. Personal Best (A1 Beginner) 4. Personal Best (A2-A) 5. Personal Best (A2-B) 6. Personal Best B1

Read more
ห้องสมุดขยายเวลากำหนดคืนหนังสื...

ห้องสมุดขยายเวลากำหนดคืนหนังสื...

06 August, 2021

ห้องสมุดขยายเวลากำหนดคืนหนังสื...

ในสถานการณ์ COVID-2019 ระลอกใหม่ ห้องสมุดขยายเวลาคืนหนังสือถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ สำหรับสมาชิกที่มีกำหนดส่งคืนตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน - 5 กันยายน 2564

Read more
มาตรการ D-M-H-T-T

มาตรการ D-M-H-T-T

05 August, 2021

มาตรการ D-M-H-T-T

  สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่   D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น  M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ  T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ...

Read more

แนะนำทรัพยากรใหม่

ยืมต่อด้วยตนเอง

 ลงทะเบียนสมาชิก 

 

 ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย **


 The library is open daily.

Monday - Friday from 08.00 am to 16.30 pm

Saturday - Sunday from 08:30 am to 17:30 pm

Except public holidays or holidays as announced by the University.

bannerSurvey

287132
Today
This Month
Last Month
All days
453
27099
24364
287132

Contact

Office of Academic Resources and Information Technology
38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
Tel: (032) 708609
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.