กิจกรรมสำนักฯ

ภาพกิจกรรม

 


วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

5/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม
4/12/61 การเสวนาและนำเสนองานวิจัย "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม
3/12/61 การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" 3 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม
10-11/11/61 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ ภาพกิจกรรม
13/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน ภาพกิจกรรม
12/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน ภาพกิจกรรม
11/10/61 กิจกรรมเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน ภาพกิจกรรม
10/10/61 นิทรรศการ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ" ภาพกิจกรรม
26/09/61 จัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบ ภาพกิจกรรม
20-21/09/61 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาพกิจกรรม
12/09/61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภาพกิจกรรม
28-29/08/61 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 สำนัก 1 สถาบัน ภาพกิจกรรม
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 1 ภาพกิจกรรม
26/08/61 งานสืบสานประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปว์ ชุดที่ 2 ภาพกิจกรรม
 9-10/08/61 อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา ในงาน mini BookFair 2018 ภาพกิจกรรม
 9-10/08/61 กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ ในงาน mini Book Fair 2018 ภาพกิจกรรม
 09/08/61 กิจกรรม Book Tolk การเสวนาอ่านพับนักเขียน หัวข้อ หนังสือ คือ การเดินทาง ภาพกิจกรรม
 08/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอานันท์ ภาพกิจกรรม
 07/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
06/08/61 กิจกรรม การบริการองค์ความรู้และห้องสมุดโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
 26/07/61 กิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ภาพกิจกรรม
 16-19/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนท่าตะคร้อ ภาพกิจกรรม
 03-06/07/61 บริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
 29/06/61 อบรม การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน

ภาพกิจกรรม

 


วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

17/12/62 กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ : การทำกระเป๋าจากไวนิล ภาพกิจกรรม
17/12/62 กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ : หมอนจากหลอดกาแฟ ภาพกิจกรรม
17/12/62 ประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากหนังสือพิมพ์(อาร์ตมาเช่) ภาพกิจกรรม
17/12/62 กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้ จากวัสดุเหลือใช้ Green Library ภาพกิจกรรม
04/12/62 ประชุมเตรียมงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาพกิจกรรม
04/12/62 เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรียน รู้ ราก หนังตะลุง มหรสพแห่งอุษาคเนย์ ภาพกิจกรรม
04/12/62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองมะริด ประเทศเมียนมาร์ ภาพกิจกรรม
03/12/62 การบรรยายพิเศษ “บทบาทของไทยกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดปี 2019” ภาพกิจกรรม
21/11/62 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปากน้ำปราณ ภาพกิจกรรม
06/11/62 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน Green Library ภาพกิจกรรม
11/10/62 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ภาพกิจกรรม
10/10/62 ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2562 ภาพกิจกรรม
05/09/62 ประชุมติดตามการเขียนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาพกิจกรรม
02/09/62 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภาพกิจกรรม
27-28/08/62 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพกิจกรรม
30-31/07/62 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System) ภาพกิจกรรม
26/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
25/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบฯ ภาพกิจกรรม
24/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
23/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
22/07/62 กิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านพุพลู อ.หน้องหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
20-21/07/62 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้" ภาพกิจกรรม
04-05/07/62 อบรมเชิงปฏิบัตการ “หลักสูตรการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) ภาพกิจกรรม
04/07/62 กิจกรรม อบรมการทำน้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาพกิจกรรม
03/07/62 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพกิจกรรม
01-02/07/62 อบรม หลักสูตรการทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) ภาพกิจกรรม
25-27/06/62 อบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรม
05/06/62 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังทีม พัฒนาคุณภาพ เพื่อบริการที่เป็นเลิศ ภาพกิจกรรม
25-27/03/62 กิจกรรมสำรวจและติดตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
17-18 และ 23/03/62 กิจกรรม “การอบรมการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภาพกิจกรรม
15/03/62 กิจกรรมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ภาพกิจกรรม
12-14/03/62 กิจกรรมคัดเลือกสื่อสารสนเทศเข้าห้องสมุด PBRU Book Fair 2019 ภาพกิจกรรม
13/03/62 กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service (EDS) ภาพกิจกรรม
13/03/62 กิจกรรมเสวนา เปิดโลกการอ่าน ณ Think Café @Library ภาพกิจกรรม
12/03/62 กิจกรรมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ GALE ภาพกิจกรรม
16-17/03/62 กิจกรรม “การอบรมการทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้” ภาพกิจกรรม
20/02/62 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แห่งนครเพชรบุรี” ภาพกิจกรรม
20/02/62 เสวนางานแทงหยวกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ภาพกิจกรรม
18/02/62 งานเปิดป้ายชื่ออาคารและถนนในมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรม
9-11/01/62 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ภาพกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ชื่อกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

17/09/63 ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ภาพกิจกรรม
11/09/63 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2563 ภาพกิจกรรม
10/09/63 อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาพกิจกรรม
09/09/63 กิจกรรม 5ส. “ BIG Cleaning Day” ภาพกิจกรรม
28/08/63 คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการพัฒนาห้องสมุด รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ภาพกิจกรรม
24-27/08/63 จัดห้องสมุด รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
11/08/63 การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 1/2563 ภาพกิจกรรม
11/08/63 อบรมการซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ภาพกิจกรรม
10/08/63 อบรมหลักสูตรสำนักงานสีเขียว ภาพกิจกรรม
24/07/63 งานเสวนา กำแพงแมืองพริบพรี : แผนที่เมืองโบราณและการขุดค้น ภาพกิจกรรม
24/07/63 อบรมออนไลน์ความรู้โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภาพกิจกรรม
24/07/63 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพกิจกรรม
09/07/63 สำรวจห้องสมุด รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
25/06/63 อบรมออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมการบริการในยุค New Normal ภาพกิจกรรม
24-26/06/63 ศึกษาคลิปวีดิโอความรู้โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภาพกิจกรรม
15-19/06/63 พัฒนาห้องสมุดต้นแบบ รร.หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ภาพกิจกรรม
10/06/63 ต้อนรับคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาพกิจกรรม
08/06/63 ประชุมออนไลน์ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 (ประจําปี 2563) ภาพกิจกรรม
08/06/63 ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุด รร. ต้นแบบ ภาพกิจกรรม
24/04/63 มอบหน้ากากอนามัยให้กับทางสถานสงเคราะห์บ้านกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี ภาพกิจกรรม
18/03/63 เสวนา เรื่อง “ผ้าทองและการพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี” ภาพกิจกรรม
17/03/63 กิจกรรมการทำพวงกุญแจ ในงาน PBRU Book Fair 2020 ภาพกิจกรรม
17/03/63 การบรรยายเรื่อง "แรงบันดาลใจสร้างได้ กับชายผู้รักการผูก มัด" ในงาน PBRU Book Fair 2020 ภาพกิจกรรม
17-19/03/63 กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือ PBRU Book Fair 2020 ภาพกิจกรรม
13/03/63 อบรม สำนักงานสีเขียว (Green Office) ภาพกิจกรรม
26/02/63 การวิพากษ์แผนสำนักงานสีเขียว ภาพกิจกรรม
18/02/63 ประชุมการทำคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด OER ภาพกิจกรรม
14/02/63 สำนักวิทยบริการฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ในวันราชภัฏ ภาพกิจกรรม
05/02/63 อบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภาพกิจกรรม
02/01/63 พัฒนาห้องสมุด รร. ตชด. บ้านย่านซื่อ ภาพกิจกรรม