งานนวัตกรรมการศึกษา

งานนวัตกรรมการศึกษา

 04

นางสาวแขนภา ทองตัน

 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

tel 032-708609   เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

05

งานบริการโสตทัศนวัสดุ

 

นายณฐกฤตย์ นวมงาม

 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

tel  ภายใน 2008

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 06

งานบริการโสตทัศนวัสดุ

 

นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์

 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

tel 032-708609  เบอร์ภายใน 8609

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.