เทศกาล BKKDW2020 : Design Research

เทศกาล BKKDW2020 : Design Research

  • Category: Arit-News
  • Published: Wednesday, 02 October 2019 14:04
  • Written by Super User
  • Hits: 633
         
Design Research bkkdw2020
       

Program : Design Research


ขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานวิจัย /thesis (ขอเป็นปีล่าสุด) เปิดกว้างได้ทุกเรื่องที่เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย
แปลกใหม่ซึ่งผลงานงานวิจัย หรือ thesisจบ ต้องสื่อให้เห็นถึง ...

1. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ใหม่
2. เป็นนวัตกรรมหรือความคิดสดใหม่
3. สร้างโอกาสในการแก้ปัญหาหรือทำให้ชีวิตของคนดีขึ้น
4. สามารถต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้

การส่งผลงาน

1. ระบุชื่อ-สกุล (ไทยและอังกฤษ) / เบอร์โทร - อีเมลล์ / ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา / ชื่อผลงาน
2. สรุปผลงานที่จะนำเสนอภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบภาพประกอบ (ถ้ามี)
3. ส่งมาที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ตั้งหัวข้อว่า Design Research)
4. ภายในวันที่31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม