กิจกรรมลดค่าปรับหนังสือ

กิจกรรมลดค่าปรับหนังสือ

  • Category: Arit-News
  • Published: Thursday, 30 January 2020 11:04
  • Written by Super User
  • Hits: 251
         
pay fineWeb
       

14 กุมภาพันธ์  "วันราชภัฏ"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพิเศษ ลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง 50 %

ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563

**เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. เฉพาะค่าปรับหนังสือที่เกินกำหนดส่งเท่านั้น
2. กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดจะต้องชำระตามมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ หรือซื้อทดแทนตามแต่กรณีไป
3. ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดเท่านั้น

**สอบถามข้อมูลได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น1 โทร. 032-708609 ต่อ 2003