กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ

กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ

ภายใต้แนวคิด “1 แนวคิด 1 แรงบันดาลใจ สร้างมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาด”

creativeVDO63

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 นักศึกษาทุกสาขาวิชาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทเดี่ยวหรือทีมก็ได้ (ประเภททีม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน)

หลักเกณฑ์และกติกาในการส่งคลิปวีดีโอประกวด

เป็นคลิปวีดีโอในเชิงสร้างสรรค์ และถ่ายทำในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเท่านั้น

 1. ความยาวคลิปวีดีโอไม่เกิน 2.30 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายคลิปวีดีโอ 

คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เป็นคลิปวีดีโอที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้ถ่ายเองตั้งแต่มกราคม 2563 จนถึงช่วงระยะเวลาการประกวด และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าว
  โดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
 2. คลิปวีดีโอต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นคลิปวีดีโอที่ผิดต่อกฎหมาย
 3. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 4. กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอ จะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 5. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งคลิปวีดีโอได้ไม่เกิน 2 คลิปวีดีโอ โดยแต่ละคลิปวีดีโอต้องมีมุมมองและเนื้อหาที่แตกต่างกัน
 6. ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่เพียงแค่ 1 รางวัล
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทุกชิ้นถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักวิทยบริการฯ

ระยะเวลาการรับสมัครผลงาน

ส่งแนวคิด หรือ concept ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 (ขนาด A4)

ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ส่งผลงาน/ชิ้นงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพรรณณี เพนวิมล โทร.086-1637696

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

หมายเหตุ : การรับสมัครผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง