ใช้งานฐานข้อมูลฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส Covid-19

ใช้งานฐานข้อมูลฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส Covid-19

สำนักพิมพ์ Gale ขอแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน

  • ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness

        HealthWellness

      URL : https://bit.ly/3bdKOZ0

 

  • ฐานข้อมูลGalein Context: Global Issues

        Global Issues

    URL : https://bit.ly/2U65qNe

 

  • ฐานข้อมูล Gale in Context: Science

       Science

    URL : https://bit.ly/3b9X9xt

 

ฐานข้อมูลข้างต้นทั้ง ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

**และเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ณ ปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงเปิดให้ใช้งานโดยยังมิได้กำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน**