หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส Covid-19

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส Covid-19

สำนักพิมพ์ Gale ขอแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้

  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

            URL : https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/1-handbook-of-covid-19-prevention-and-treatment-st---smaller.pdf

  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace

            URL : https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/covid-19-epidemic-prevention-and-control-manual%EF%BC%9Afor-workplace20200331-small.pdf

 

**และเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ณ ปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงเปิดให้ใช้งานโดยยังมิได้กำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน**

8 6 2563 11 10 09