บริการยืมหนังสือห้องสมุดในสถานะการณ์ COVID-19

บริการยืมหนังสือห้องสมุดในสถานะการณ์ COVID-19


CheckIn OutCovid19             
            1.ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืม จากเว็บไซต์ห้องสมุดที่ http://arit.pbru.ac.th ช่องสืบค้น OPAC Search

หรือเว็บไซต์ http://book.pbru.ac.th โดยหนังสือที่ท่านสามารถยืมได้ต้องเป็นหนังสือที่มีให้บริการที่สำนักวิทยบริการฯ

เท่านั้น โดยดูที่ Status : Available


 

   2. กรอกข้อมูลขอยืมหนังสือลงในแบบฟอร์มออนไลน์ 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดการยืมหนังสือห้องสมุด

Link : https://bit.ly/31HdHdL


 

 

 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์การยืมหนังสือห้องสมุด 

มื่อตรวจสอบสิทธิ์การยืมแล้ว จะดำเนินการตอบกลับผลการยืมหนังสือกับสมาชิกทาง E-mail


 

 

 4. การมารับหนังสือที่ทำรายการยืม

กรุณาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากร

มารับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน

ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ

เวลา 12.00-15.00 น.


 

 

 5. ระยะเวลาการยืมตามระเบียบห้องสมุดและสามารถยืมต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


 

 

 6. หากต้องการส่งคืน สามารถส่งคืนได้ที่ ตู้คืนหนังสือบริเวณด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ

หรือสามารถทำรายการยืมต่อด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ http://book.pbru.ac.th

แล้วเลือก Log in to your account เพื่อเข้าระบบสมาชิก