ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศห้องสมุด

ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศห้องสมุด


OPAC SEARCH             
          

1. เข้าเว็บไซต์ http://book.pbru.ac.th

หรือสืบค้นผ่านหน้าเว็บไวต์ห้องสมุด http://arit.pbru.ac.th 

ในแท็บเมนู OPAC Search


 

 2. ใส่คำค้นในช่องสืบค้น

  • ต้องการค้นหาหนังสือทั่วไป วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เลือกแท็บ Books & Serials
  • ต้องการค้นหาดรรชนีวารสาร(บทความในวารสาร) เลือกแท็บ Journal Indexing

แล้วคลิกปุ่ม SEARCH


 

 3. คลิกเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการ

เพื่อดูรายละเอียดของตัวเล่ม


 

 4. จด-จำ รายการที่สำคัญ เพื่อกรอกข้อมูลการยืมในแบบฟอร์มออนไลน์

ข้อมูลที่ต้องกรอก

  • ชื่อเรื่อง (Title)
  • ชื่อผู้แต่ง (Auther)
  • เลขเรียกหนังสือ (Call Number)
  • ปีพิมพ์ (Publication)

 แบบบริการยืมหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ (Book Borrowing Service)

url : https://bit.ly/31HdHdL

(กรอกข้อมูลก่อนวันมารับหนังสือ 2 วัน)