บริการห้องสำหรับการสอนออนไลน์

บริการห้องสำหรับการสอนออนไลน์

05 01 64 room serviceWeb

📢 ในช่วงสถานะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ห้องสมุดมีบริการห้องสำหรับการสอนออนไลน์

✅ ห้องสำหรับสอนออนไลน์พร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง และพื้นที่นั่งส่วนกลาง พร้อมบริการ Wifi

✅ ห้องสำหรับบันทึกการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้อง

✅ พบปัญหาการใช้งาน inbox มาคุยกับเราได้ที่  เพจFacebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หรือ เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์  @944tkcpj

✅ หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่  นางสาวแขนภา ทองตัน โทร. 083-8333282  นายณฐกฤตย์ นวมงาม โทร. 094-2861959