ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือ

ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือ

checkInBook21 04 64

ในสถานการณ์ COVID-2019 ระลอกใหม่ ห้องสมุดขยายเวลาคืนหนังสือถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ
สำหรับสมาชิกที่มีกำหนดส่งคืนตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณธนพร ถมเสาร (092-3495353)
คุณดาวเรือง ขมแก้ว (096-9360637)
เพจ Facebook : https://www.facebook.com/LibArit
โทร. 032-708609