ทดลองใช้ฐานข้อมูล Proquest One Business

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Proquest One Business

Proquest One Business

ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest One Business เปิดให้ทดลองใช้ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564 
URL Link : https://www.proquest.com/pq1business/index?accountid=208599

ข้อมูล : ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้าน และสมบูรณ์ที่สุดเพียงแหล่งเดียว ได้แก่ ด้านการบริหารธุรกิจ ครอบคลุมทรัพยากรประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ (eBooks) มากกว่า 25,000 ชื่อ วารสารวิชาการ (Journals) มากกว่า 2,600 ชื่อ นิตยสาร (Magazines) มากกว่า 2,500 ชื่อ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) มากกว่า 55,000 ชื่อ ข้อมูลข่าว 100 รายการ วีดิทัศน์มากกว่า 21,000 รายการ รวมถึงกรณีศึกษา (Business Cases) มากกว่า 15,000 รายการ และรายงานด้านการตลาด/อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (Market, Country & Industry Reports) รวมถึงวิดีโอ (Videos) จากหลายสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสืบค้นของ ProQuest ONE Business

**  ใช้งานได้ภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0921350589