งานเทคนิคและบริการทรัพยากรสารสนเทศ

งานเทคนิคและบริการทรัพยากรสารสนเทศ

Display # 
Title Author Hits
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 83
แนวปฏิบัติการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Written by Super User 63
คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ Written by Super User 96
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัล Written by Super User 111
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำและการลงรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix Written by Super User 114
คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาสารนิเทศ Written by Super User 184
คู่มือปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Written by Super User 455
คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์ Written by Super User 289