คำชี้แจง : รอดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อย ยกเลิก วันหยุด