วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

รายการใหม่

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเ...

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ            เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านจะโปรง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพช...

Read more
นายสัณฐาน ถิรมนัส

นายสัณฐาน ถิรมนัส

By tawee / In บุคคล

17 February, 2021

นายสัณฐาน ถิรมนัส

          นายสัณฐาน ถิรมนัส ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ เกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2482 ภูมิลำเนา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อนายเสถียร ถิรมน้ส มารดาชื่อนางอู๊ด ถิรมนัส ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 121 ตำบลท่าราบ อำภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000 โทรศัพท์ 032-905409, 08-1851-3097...

Read more
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

  โครงการชั่งหัวมัน ตามประราชดำริ           ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คำว่า “ชั่งหัวมัน" หมายถึง การชั่งน้ำหนักมันเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก...

Read more
โครงการฯแหลมผักเบี้ยอันเนื่องม...

โครงการฯแหลมผักเบี้ยอันเนื่องม...

โครงการฯแหลมผักเบี้ยอันเนื่องม...

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ           ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 ให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน...

Read more
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเ...

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเ...

            โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ตำบลสามพระยา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ทั้งหมด 11,215.5 ไร่ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้เอนกประสงค์

Read more
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

          โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงการพระราชดำริแห่งแรกในจังหวัดเพชรบุรี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐานและทราบเรื่องความทุกข์ร้อนของราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2507 พื้นที่ของโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 8 และ 10 ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี...

Read more

News box Slider

images/headers/maple.jpg

test

View more
images/headers/raindrops.jpg
images/headers/blue-flower.jpg
images/headers/walden-pond.jpg
images/headers/windows.jpg