วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

  • Published: Thursday, 10 June 2021 11:50
  • Written by tawee
  • Hits: 566

Article Index

          โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย มีเนื้อที่ประมาณ 3,990 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นแปลงจัดสรรเพื่อการเกษตรรายละประมาณ 15  ไร่ รวม 250 แปลง แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่หมู่ 5 และ 6 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จากเมื่อปี 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฏร/สมาชิกกลุ่มไร่ผักในนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร กรมประชาสงเคราะห์  ซึ่งประกอบอาชีพทำไร่ผัก จำนวน 120 ครอบครัว ๆ ละ 2-3 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ราษฏรใช้ประกอบอาชีพการเกษตร ครอบครัวละ 15 ไร่ โดยให้ส่วนราชการต่างๆ จัดตั้งเป็น “โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย”