วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริ

  • Published: Thursday, 17 June 2021 14:53
  • Written by tawee
  • Hits: 1025

Article Index

 

          โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่า ร่วมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาระหว่างช้างป่ากับราษฎรในพื้นที่