วัดมหาธาตุวรวิหาร
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ กลางเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร
ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า
อ.ทองร่วง เอมโอษฐ บรมครูช่างปั้นแห่งเมืองเพชร VDO
เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปูนปั้น-ปั้นปูน” เมืองเพชรบุรี
ปูนปั่นช่างฝีมืองานสกุลช่างเมืองเพชร

หมวดหมู่

นายสัณฐาน ถิรมนัส

  • Published: Wednesday, 17 February 2021 15:55
  • Written by tawee
  • Hits: 508

Article Index

          นายสัณฐาน ถิรมนัส ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ เกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2482 ภูมิลำเนา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อนายเสถียร ถิรมน้ส มารดาชื่อนางอู๊ด ถิรมนัส ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 121 ตำบลท่าราบ อำภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000 โทรศัพท์ 032-905409, 08-1851-3097 E-mail = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ท่านได้สมรสกับนางนรี ถิรมนัส มีบุตรธิดารวม 4 คน หนึ่งในบุตรสาว คือ คุณสนทนา ธงสุวรรณ ที่ได้สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมจากคุณพ่อ ด้วยการนําเอางานศิลปะมาประยุกต์ใช้การจําหน่ายขนมไทยพื้นเมืองเพชรบุรีด้วยการจัดรูปแบบของขนมหวานและบรรจุภัณฑ์ด้วยประสมประสานความเป็นไทย ยกขึ้นมาตรฐาน ขนมหวานเมืองเพชรให้เป็นที่รู้จัก เผยแพร่ทั่วประเทศ ในชื่อ ขนมไทยลูกเจี๊ยบ ได้รับ คัดสรรสุดยอดหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล (OTOP) ระดับ 5 ดาวประจําปี 2547 ในสินค้าประเภทชุดรวมขนมไทย