สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจดหมายเหตุและการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินห้องสมุดสีเขียว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------