นิทรรศการ "พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙"


          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ ๕ ธันวาคม จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมระลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านนิทรรศการออนไลน์พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รังสรรค์ขึ้นด้วยจิตที่ “คิดถึงในหลวง” คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์

ชื่นชอบนิทรรศการนี้
LIKE 100%
DISLIKE 0%