มหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 12


บรรยากาศภายในงาน และพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12

งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566

กำหนดการ

งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566
โดย #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

"รากพริบพรี"

"รากพริบพรี" เพชรบุรีเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี และเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมทางทรัพยากรธรรมชาติทโดดเด่นความรุ่มรวยของศิลปวัฒนธรรม และความเป็นปีกแผ่นของเมืองในทุก ๆ ด้าน เปรียบประดูจ "รากแก้ว" ของต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลีก จึงเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รายละเอียด

"อัญมณีวัฒนธรรม"

          "อัญมณีวัฒนธรรม" เพชรบุรีเป็นศูนย์รวมของศิลป วัฒนธรรม โดยเฉพาะงานสกุลช่างเมืองเพชรที่เป็นเอกลักษณ์ งดงาม และโดดเด่น มีโบราณสถานที่วิจิตรเป็นที่ประจักษ์ และยังผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมของทุกชาติพันธ์มาอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้งานศิลปวัฒนธรรมส่องประกายรุ่งโรจน์ ประดุจเพชรยอดมณีที่ส่องประกาย ระยิบระยับแวววาวจรัสค่า

รายละเอียด

สกุลช่างเมืองเพชร

งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566
ข้อมูลโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาหารพื้นบ้าน อาหารชาติพันธุ์ อาหารชุมชน

งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566
ข้อมูลโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานแถลงข่าว

อ่านเพิ่มเติม แถลงข่าวมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนฯ ครั้งที่ 12 
ภาพและวีดีโอ โดย #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียด

หนังสือการแถลงข่าว

งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566
ผลิตโดย #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียด

"ล้ำค่ามรดกโลก"

          "ล้ำค่ามรดกโลก" ด้วยรากฐานที่ยั่งยืนและมีพัฒนา ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง งานศิลปวัฒนธรรมจึงขยายผลสู่ประชาคมโลกด้วยศิลปกรระ ที่ร่วมผสานเป็นมรดกที่ล้ำค่า ควรค่าแก่การเชิดชู รักษา และสืบสานให้ยั่งยืนสีบไป

รายละเอียด

การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 5 ธันวาคม 2566

ภาพและวีดีโอ โดย #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 6 ธันวาคม 2566

ภาพและวีดีโอ โดย #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ภาพและวีดีโอ โดย #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th