งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11


วันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ.2565
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (รัชกาลที่ 4)
กำหนดการ

“เทิดไท้จักริน”

...น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย...

“หัตถศิลป์ ถิ่นพริบพรี”

เมืองเพชรงามด้วยศิลป์ระบิลชื่อ
โลกร่ำลือเพชรกะรัตจรัสแสง
สกุลช่างเลิศล้ำล้วนสำแดง
สมเมืองแห่งหัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี

“ภูษา”

      ...ผ้าเพชรบุรี, ผ้าพื้นถิ่น พร้อม ผงาด ยกระดับผ้าไทย สู่สายตาอาเซียน...

ที่มา https://thainews.prd.go.th

“ภักษาหาร”

      ...ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเมืองเพชร ก่อเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย สะท้อนผ่านภาพอันตระการตาของทุ่งนา ป่าตาล เทือกเขาและท้องทะเล ภายใต้ความงดงามของทิวทัศน์ได้ซ่อนขุมทรัพย์ล้ำค่าที่หล่อเลี้ยงเมืองเพชรอย่างไม่สิ้นสุด จากพื้นฐานของการหาอยู่หากินก่อเกิดเมืองช่างแห่งช่างสยามอันวิจิตรงดงามในปัจจุบัน...

ที่มา www.phetchaburicreativecity.com

“ผสานศิลป์”

      “คนเมืองเพชร เป็นคนที่มีมืออันประณีต” คำดังกล่าวสะท้อนความเป็นช่างของคนเมืองเพชรได้อย่างชัดเจน เพชรบุรีอุดมไปด้วยศิลปะ หัตถกรรม

ที่มา www.phetchaburicreativecity.com

“หนังสือที่ระลึก”

      งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

วีดีโอแนะนำงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

ข้อมูลติดต่อ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708608
อีเมล reserch@mail.pbru.ac.th