งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ


“เทิดไท้จักริน”

...น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย...

“ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 5 ธ.ค. 2565”

“ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 6 ธ.ค. 2565”

“หัตถศิลป์ ถิ่นพริบพรี”

เมืองเพชรงามด้วยศิลป์ระบิลชื่อ
โลกร่ำลือเพชรกะรัตจรัสแสง
สกุลช่างเลิศล้ำล้วนสำแดง
สมเมืองแห่งหัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี

“ภูษา”

      ...ผ้าเพชรบุรี, ผ้าพื้นถิ่น พร้อม ผงาด ยกระดับผ้าไทย สู่สายตาอาเซียน...

ที่มา https://thainews.prd.go.th

“ภักษาหาร”

      ...ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเมืองเพชร ก่อเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย สะท้อนผ่านภาพอันตระการตาของทุ่งนา ป่าตาล เทือกเขาและท้องทะเล ภายใต้ความงดงามของทิวทัศน์ได้ซ่อนขุมทรัพย์ล้ำค่าที่หล่อเลี้ยงเมืองเพชรอย่างไม่สิ้นสุด จากพื้นฐานของการหาอยู่หากินก่อเกิดเมืองช่างแห่งช่างสยามอันวิจิตรงดงามในปัจจุบัน...

ที่มา www.phetchaburicreativecity.com

“ผสานศิลป์”

      “คนเมืองเพชร เป็นคนที่มีมืออันประณีต” คำดังกล่าวสะท้อนความเป็นช่างของคนเมืองเพชรได้อย่างชัดเจน เพชรบุรีอุดมไปด้วยศิลปะ หัตถกรรม

ที่มา www.phetchaburicreativecity.com

“หนังสือที่ระลึก”

      งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

วีดีโอแนะนำงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708608
เว็บไซต์ pbru.ac.th