มหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 11


งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11   “เทิดไท้จักริน  หัตถศิลป์ ถิ่นพริบพรี เก็จมณี สู่อาเซียน”ภายใต้แนวคิดภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวล่า 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานเฉลอมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี 

“เทิดไท้จักริน”

...น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย...
รายละเอียด

“ภักษาหาร”

...ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเมืองเพชร ก่อเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย สะท้อนผ่านภาพอันตระการตาของทุ่งนา ป่าตาล เทือกเขาและท้องทะเล ภายใต้ความงดงามของทิวทัศน์ได้ซ่อนขุมทรัพย์ล้ำค่าที่หล่อเลี้ยงเมืองเพชรอย่างไม่สิ้นสุด จากพื้นฐานของการหาอยู่หากินก่อเกิดเมืองช่างแห่งช่างสยามอันวิจิตรงดงามในปัจจุบัน...

ที่มา www.phetchaburicreativecity.com

รายละเอียด

“ผสานศิลป์”

เมืองเพชรงามด้วยศิลป์ระบิลชื่อ
โลกร่ำลือเพชรกะรัตจรัสแสง
สกุลช่างเลิศล้ำล้วนสำแดง
สมเมืองแห่งหัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี

รายละเอียด

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th